Installera frisk luft med oss Vi är trygga i det vi gör, detta innebär att vi tar ansvar för varje projekt.
Vi jobbar med samtliga ledande varumärken och leverantörer/tillverkare detta innebär att vi utgår från dig som kund och dina behov i första hand. När våra installationer, injusteringar och driftoptimeringar är slutförda garanterar vi att anläggningen uppfyller ställda krav.

Helt enkelt, ”Vi bara gör det”
Tjänster Kontakt

Varför välja ventilationseffekt?

Erfarenhet
Vi har stor erfarenhet av att slutföra arbeten med hög kvalité och ställer höga krav på oss själva. Resultatet är viktigt både för oss och kund.
Kompetens
Med rätt kompetens blir jobbet rätt utfört. Vi har sedan lång tid tillbaka lärt oss hantera ert behov inom ventilation.
Service
Vår servicepersonal ser till att underhållet av ert såväl nya som befintliga system ska fungera klanderfritt.

Bättre luft,

dokumenterat piggare. 

Vi vet att ren luft ger bättre arbetsförhållande och man blir dokumenterat piggare och effektivare hela arbetsdagen i en bra arbetsmiljö.

N
Bra inomhusluft
N
Bättre driftekonomi
N
Nöjda hyresgäster
N
Bättre resultat i skolan
N
Effektivare arbete på kontor

Kvalité & Miljö.

Miljö- och kvalitetsarbete är en förutsättning för vårt och våra kunders långsiktiga företagande.

För att det dagliga arbetet ska fungera för oss är det viktigt med ständiga kvalitetskontroller som säkerställer vårt gemensamma miljömål.

Vi är måna om vår värld och arbetar dagligen med miljön i vårt fokus.

Vi vill alltid leverera kvalitet och kunskap som ligger framkant och som låter tala om sig i branschen.

Kontakt

010-15 10 300

info@venteffekt.se

Adress

Tackjärnsgatan 2

417 07 Göteborg