010-15 10 300

Med miljö- och driftsekonomi i fokus

Vi tar totalansvaret för er anläggning

Vi vet att ren luft ger bättre arbetsförhållanden och att man blir dokumenterat piggare.

Vi är med från början och vägleder kunden till vad som skall installeras, detta gör att vi tillsammans kan påverka både energiåtgång och bibehålla ett bra klimat, detta genom bred kompetens och mångårig erfarenhet
Nybyggnationer
Entrepenader
Industrilokaler
Skolor
Restauranger
Läs mer om oss

Vi utför 

Ventilation- och byggserviceuppdrag

Vi tar ett komplett ansvar för hela luftbehandlingsanläggningen.

Samtidigt har vi alltid kontroll på hur kundens anläggning bör skötas för att orsaka så lite driftsstörningar som möjligt.
Våra medarbetare erbjuder trygghet och kompetens inom många tjänster från större entrepenader till mindre ombyggnationer.

Nybyggnationer
Industrilokaler
Skolor
Restauranger
Läs mer om oss

Trygghet genom våra systerbolag

Service, injustering & OVK

Obligatorisk ventilationskontroll även kallad OVK är en funktionskontroll som utförs på ventilationssystem i byggnader enligt plan- och bygglagen.
Motorbyten för att driftoptimera, filterbyten och övrigt som behövs göras i en luftbehandlingsanläggning.

Samtidigt har vi alltid kontroll på hur kundens anläggning bör skötas för att orsaka så lite driftsstörningar för kund som möjligt.
Samtliga garantiservicebesök inom entrepenader överlämnas till vårt systerbolag Effektservice för bästa möjliga leverans.
Målet med funktionskontrollen är att utreda om ventilationssystemet fungerar tillfredsställande och uppfyller de krav som ställdes vid den tid anläggningen byggdes.
Läs mer hos vårt systerbolag:

Vi bara gör det!

Ventilationseffekt är en del av Effektbolagen, vilket betyder att du oavsett bekymmer inom er fastighet kan få hjälp med helheten. 
Kontakta oss