010-15 10 300

Vi söker teamleader

 Vi söker Teamleader / Ledande montör

Ansvarsområde

 • Ansvara för projektets resultat enligt prognos och uppsatta mål i timmar och material
 • Ansvara för personal inom projektet
 • Rapportera fortlöpande till projektledaren
 • Att vid alla tillfällen följa företagets gällande policys och rutiner för projektens framdrift

Arbetsuppgifter

 • Att med utgångspunkt från projektets budget och företagets policy driva projektet för att uppnå bästa möjliga lönsamhet med avsikt på planering och inköp.
 • Kontinuerligt följa upp projektet med avsikt på personal, problemlösning, material och timmar och i god tid vidta nödvändiga åtgärder gemensamt med projektledaren.
 • Delta vid projektgenomgång vid uppstart och avslut av projekt.
 • Läsa på projektdokument som gäller enligt kontrakt med beställaren.
 • Leda personal på arbetsplatsen så att en optimal planering uppnås i projekten.
 • Säkerställa att företagets ledningssystem för inköp och produktion samt processer med egenkontroller och arbetsmiljöplaner efterlevs bland egen personal.
 • Avrop av materialinköp allt efter projektets tidplan.

Befogenhet

 • Ansvara för att rätt personal med rätt kompetens används i den dagliga verksamheten.
 • Ansvar för mindre projektinköp, samt större inköp gemensamt med projektledaren för projektet.

Önskad kompetens/erfarenhet

 • Arbetat som ledande montör på större entreprenader med en ordervolym på 5 milj. kronor eller mer under minst en 5 års period.
 • Ha erfarenhet av entreprenadjuridik och mycket goda kunskaper inom projektekonomi.
 • Gott affärsmannaskap och omfattande branschkännedom.
 • Alltid ha ett positivt seende på eventuella hinder som dagligen kan dyka upp, meddela detta i tid till beställaren innan åtgärd.
 • Social kompetens, stark, tydlig samt drivande i sitt ledarskap på arbetsplatsen.
 • Bra på att skapa relationer och har ett gott nätverk och kunna delta i ekonomiska möten med beställaren.


Michael Almeida

VD / Projektledare
Effektbolagen
kontakta oss

Fler lediga tjänster